Blue Hope

49 tekstów – auto­rem jest Blue Ho­pe.

Zaw­sze myślałam, że stwier­dze­nie "pus­ty człowiek" od­no­si się do in­te­lek­tu, do­bit­nie mówiąc "człowiek głupi". Oka­zuje się, że może to również do­tyczyć uczuć. A to jest chy­ba naj­większa ułom­ność na świecie. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 26 grudnia 2013, 01:18

Niektórzy na­der wszys­tko pragną Cię zmienić, a Ty wbrew so­bie poz­wa­lasz na to.
Dzieje się tak z dwóch przyczyn: z miłości, al­bo z głupoty. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 13 czerwca 2013, 21:36

Ciężko nam, gdy ser­ce jed­no, a ro­zum drugie.
A co zro­bić, gdy ser­ce zap­rzecza sa­mo sobie? 

myśl
zebrała 6 fiszek • 8 lutego 2013, 18:37

Każda wy­lana łza, to frag­ment obu­mierającej duszy.


*Wypłakałam chy­ba całą siebie. 

myśl
zebrała 24 fiszki • 3 grudnia 2012, 21:05

To, że nie widzisz jak unoszę się i la­tam, nie oz­nacza, że możesz spro­wadzać mnie na ziemię. 

myśl
zebrała 37 fiszek • 19 listopada 2012, 20:24

***

Niewidzialni.
Szy­bują po świecie jak mar­twe graty.
Podążają za celem.
Cel jest ważny.
Spieszą się, prze­cież jeszcze ty­le dro­gi przed nimi.
-...!
-Nie, nie mogę, jes­teśmy niewidzial­ni.
Głos?
Ktoś woła?
Pomoc?
Co?
Teraz?
Nie, prze­de mną cel.
Echo? Kto?
Złudze­nie.
Cel.
Hal­lo? Gdzie jestem?
Cel(a)?
Pomóż mi!
-Nie!- widzialni. 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 4 października 2012, 20:52

Każdy dzień przy­nosi no­we spoj­rze­nie na świat. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 12 września 2012, 16:57

Wychodzę z siebie. Za­raz wracam. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 11 czerwca 2012, 22:25

Em­pa­ta bez uczuć. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 10 czerwca 2012, 19:52

Myślę, mówię, czy­tam, piszę (z) sercem. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 7 maja 2012, 17:00
Blue Hope

Zamknąć oczy, dać się ponieść muzyce, tańczyć po całym pokoju, tupać, skakać, czuć się szczęśliwą. To moja wolność.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Blue Hope

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność

17 sierpnia 2013, 22:11Blue Ho­pe wy­powie­dział się w wątku Portret psycho­logiczny ofiar woj­ny